KURZ FCE (First Certificate in English)


Jednoletý přípravný kurz k FCE - mezinárodní zkoušce. Tento specializovaný kurz bude probíhat 2 x týdně po 2 vyučovacích hodinách/60ti minutách. Kurz je určen pro studenty se znalostmi úrovně B2 - pokročilí/více pokročilí. Výuka o délce 2 vyuč. hodin/60ti min. bude zaměřena na gramatiku, stylistiku, skladbu a praktická cvičení a další část o délce 2 vyuč. hodin/60ti min. se bude věnovat rozšíření slovní zásoby, tématickým okruhům a reáliím anglicky mluvících zemí. Nedílnou součástí výuky budou rovněž přípravné testy FCE.

délka kurzu říjen 2018 - květen 2019
délka lekce 2 x 90 min. nebo 2 x 60 min. týdně (dle počtu studentů)
počet výuk za školní rok 30 týdnů/60 lekcí
den výuky PONDĚLÍ (gramatika)
ČTVRTEK (konverzace)
čas výuky gram.: Po 17:00-18:00 nebo 17:00-18:30
konv.: Čt 17:00-18:00 nebo 17:00-18:30
prostory STUDIO VYVA
cena kurzu (9 - 12 studentů) 2 x 90 min. týdně 7 900 Kč - studenti SŠ
8 900 Kč - dospělí
cena kurzu (5 - 8 studentů) 2 x 60. min. týdně 7 900 Kč - studenti SŠ
8 900 Kč - dospělí
učebnice Cambridge English First Result
lektor gram.: Zuzana Rosenfeldová
konv.: Todd Thibedeau

KURZ CAE (Certificate in Advanced English)


Dále je v nabídce kurz CAE, zaměřený na přípravu ke zkoušce CAE pro velmi pokročilé studenty. U studentů se předpokládá znalost na úrovni B2/C1.

délka kurzu říjen 2018 - květen 2019
délka lekce 2 x 45 min týdně
počet výuk za školní rok 30
den výuky Čtvrtek
čas výuky 18:00-19:00 nebo 18:30-20:00
prostory STUDIO VYVA
cena kurzu (5 - 7 studentů) 7 900 Kč
učebnice BUDE UPŘESNĚNO
lektor Todd Thibedeau

Přihlašte se do kurzu ihned:Jméno, příjmení, titul


Adresa


Telefoní číslo


Váš E-Mail
JAZYK


STUPEŇ


Odkud jste se o nás dozvěděli:Vážení studenti,

touto elektronickou přihláškou se přihlašujete ke studiu Vámi vybraného světového jazyka a jeho úrovně ve šk. roce 2018/2019 v Jazykové škole VYVA. Před odesláním přihlášky se prosím pečlivě seznamte s podmínkami studia (sekce „podmínky studia“). Obratem obdržíte prostřednictvím e-mailové pošty naše potvrzení o zapsání. Nejpozději do 30.09.2018 pak obdržíte také prostřednictvím e-mailové pošty podrobné informace o zahájení kurzu a jeho rozvrhu, počtu studentů ve skupině, výukovém materiálu, místě konání a jménu lektora. Sledujte také tyto informace na těchto stránkách (sekce Vámi zvoleného jazyka). Kurzovné je nutné uhradit do 31.08.2018. V případě, že jste přihlášku podali po tomto termínu, je kurzovné nutné uhradit do 20.09.2018. V případě, že se nebudete moci výuky z jakýchkoliv důvodů účastnit, okamžitě nám tuto skutečnost oznamte, abychom mohli místo uvolnit dalším uchazečům. Výuka bude probíhat v proskleném komplexu kanceláří, 1. patro budovy č. 72, Masarykovo náměstí, Uherský Brod nebo na Základní škole, Mariánské náměstí Uherský Brod, kde se nachází patřičně vybavené učebny. Zahajovací hodiny proběhnou v týdnu od 1.10.2018.

Jakékoliv další informace, konzultace a poradenství je možné řešit přes e-mailovou poštu, telefonicky, nebo osobně v kancelářích jazykové školy. V červenci, srpnu a září budeme osobně v kancelářích v době úředních hodin.

Příslušné kurzovné uhraďte na účet jazykové školy č. 2900857965/2010, Fio banka, variabilní symbol: číslo faktury nebo číslo Vašeho telefonu.

Odesláním formuláře (stisknutím tlačítka "Odeslat" pod tímto textem) souhlasíte s podmínkami studia.