Lektoři:

Bc. Pavla Vystrčilová


abs. FF, MU Brno, obor Anglická filologie a literatura

ředitelka jazykové školy

Bc. Renata Berčíková

  anglický jazyk


abs. anglické a španělské filologie Univerzity Palackého v Olomouci

výuka ve společnostech a kurzů pro dospělé

Mgr. Petra Bujáčková

  ruský jazyk


abs. Filozofické fakulty Ostravské Univerzity (Ruská filologie a učitelství RJ a ZSV pro SŠ)

praktický kurz RJ v Moskvě

výuka ve společnostech

Mgr. Martina Fornůsková

  francouzský, italský jazyk


abs. PedF Masarykovy univerzity Brno, obor Francouzský jazyk a dějepis

jazyková stáž Řím

výuka kurzů pro dospělé a pro děti

Mgr. Šárka Fialová

  německý jazyk


abs. Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, obor Český jazyk a německý jazyk

výuka kurzů pro děti

Mgr. Michaela Hromčíková

  anglický jazyk


abs. PedF a FF, Univerzita Palackého Olomouc, obor Anglický jazyk a základy společenských věd

výuka kurzů pro dospělé, výuka dětí předškolního věku

Mgr. Eva Karlíková

  německý jazyk


abs. Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Německý jazyk a literatura.

individuální kurzy, kurzy pro dospělé a děti

Mgr. Melania Kijowska

  anglický jazyk


abs. FF Univerzita v Polsku, obor Anglický jazyk a literatura

výuka ve společnostech, obchodní AJ

Mgr. Jana Krchňáčková

  německý jazyk


abs. Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty MU Brno, obor Německý jazyk

metodické i jazykové kurzy v ČR i v zahraničí

výuka kurzů ve společnostech

Mgr. Martina Kůdelová

  anglický jazyk


abs. PedF Ostravské univerzity, cambridgská zkouška CAE

individuální výuka, specializovaná výuka ve společnostech

Bc. Klára Lešková

  francouzský jazyk


abs. Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor francouzský jazyk a literatura

Certifikát DELF (diplom z francouzskeho jazyka) absolvován na univerzitě v Rennes

studijně - pracovní pobyty a stáže ve Francii

idividuální výuka a výuka pro děti

Barbora Macková

  francouzský jazyk


abs. PedF Univerzita Hradec Králové, státní zkouška z FJ, studijní stáže a pobyty ve Francii

výuka kurzů pro dospělé a pro děti, individuální výuka

Mgr. Kristýna Mikulčíková

  anglický jazyk


abs. PedF, obor anglický jazyk pro střední školy

výuka kurzů pro děti a děti předškolního věku, výuka kurzů pro dospělé

Tereza Morales-Hanzelková

  anglický a španělský jazyk


abs. vysoké školy San Andres La Paz - Bolívie

idividuální výuka

Bc. Kateřina Obadalová

  anglický jazyk


zkouška FCE

individuální výuka

Miriam Prokopová

  španělský jazyk


diplom o všeobecné státní jazykové zkoušce ze španělského jazyka

30 let praxe jako tlumočnice a lektorka španělského jazyka

členka Asociace učitelů španělského jazyka

výuka ve společnostech, výuka pro dospělé a pro děti

Mgr. Yveta Resová

  anglický jazyk, ruský jazyk


abs. magisterské studium oboru Pedfa, obor Ruský jazyk a anglický jazyk

individuální výuka, výuka ve společnostech

Mgr. Zuzana Rosenfeldová

  anglický jazyk


abs. PedFa Univerzity Palackého Olomouc, obor Anglický jazyk pro SŠ

individuální výuka, výuka kurzů, výuka dětí, výuka ve společnostech

Mgr. Pavla Svitáková

  německý jazyk


abs. PedFa Masarykovy univerzity Brno obor Německý jazyk a literatura pro SŠ

individuální výuka, výuka kurzů, výuka ve spolěnostech

Mgr. Lenka Šomanová

  anglický jazyk


abs. PedFa Masarykovy univerzity v Brně, obor Anglický jazyk pro ZŠ a JŠ, Anglický jazyk a literatura pro SŠ

individuální výuka, výuka kurzů pro dospělé a pro děti

Mgr. František Špaček

  anglický jazyk


abs. FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Anglický jazyk a literatura

individuální výuka, výuka ve společnostech, obchodní AJ

Ing. Zuzana Švidrnochová

  anglický jazyk, francouzský jazyk


Mezinárodní certifikát z francouzštiny DELF (Alliance Francaise).

Obchodní francouzština (Alliance Francaise).

Ing. Miriam Vandová

  německý jazyk


abs. PedF obor Německý jazyk a literatura, UP Olomouc

výuka kurzů pro dospělé, individuální výuka

Rodilí mluvčí:

Elena Guryčová

  ruský jazyk


abs. Speciální peadodgiky a ruské logopedie (Moskva)

David Catto

  anglický jazyk


abs. Pedfa. ve Velké Británii

výuka pokročilých studentů, konverzace, příprava na zkoušky

Todd Thibedeau

  anglický jazyk


certifikát lektorské způsobilost

výuka konverzace, výuka kurzu FCE

Šárka Urubčíková

  anglický jazyk


výuka na úrovni rodilého mluvčího

desetiletý pobyt v anglicky mluvicích zemích