Podmínky přihlášky ke studiu a studium jazyků ve šk. roce 2018/2019 1. K řádnému přihlášení do vybraného jazykového kurzu je zapotřebí vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek Jazykového studia VYVA (dále jen JŠ VYVA) www.studiovyva.cz, nebo písemnou přihlášku v kancelářích JŠ VYVA, anebo je také možné přihlásit se prostřednictvím e-mailu jsvyva@gmail.com nebo studiovyva@gmail.com.


 2. Po přijetí přihlášky obdržíte prostřednictvím e-mailu od ředitelky JŠ VYVA potvrzení o zaevidování Vaší přihlášky a výzvu k úhradě kurzovného v příslušné výši na bankovní účet JŠ VYVA č. 2900857965/2010, Fio banka (v.s. číslo Vašeho telefonu). V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.


 3. Nejpozději v posledním týdnu v měsíci září budete prostřednictvím e-mailu informováni o podrobnostech vybraného kurzu (počet studentů ve skupině, upřesnění zahájení,...).


 4. Kurzy ve školním roce 2018/2019 začínají v týdnu od 1.10.2018.


 5. Na stránkách www.studiovyva.cz sledujte během měsíce srpna a září upřesnění rozvrhu a dalších důležitých informací Vašeho vybraného kurzu.


 6. Kurzovné je vratné v případě, že se kurz neotevře s ohledem na nedostatek studentů ve skupině.


 7. Pro přihlášky podané k 1.9.2018 je kurzovné splatné k 31.8.2018.


 8. Pro přihlášky podané po 1.9.2018 je kurzovné splatné k 20.9.2018.


 9. V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.


 10. Kurzovné je vratné pouze s ohledem na následující:
        -vážné zdravotní problémy
        -změna trvalého bydliště (od vzdálenosti více než 50 km)


 11. JŠ VYVA garantuje výuku jazyků se zkušenými vyučujícími, pečlivě zvolenými studijními materiály, a dále se zajištěním poslechových materiálů ve vyučovaném jazyce, dále využití PC. V případě Vaší nespokojenosti, je JŠ VYVA okamžitě ochotná jednat a odstranit případné nedostatky.


 12. V kurzovném není zahrnuta cena za učebnice.


 13. Osobní údaje z přihlášek zpracováváme na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, článku 6, odstavce 1, pododstavce b, právního titulu plnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Údaje potřebujeme a využijeme pouze k Vašemu zápisu do jazykového kurzu Jazykové školy VYVA, spol. s r.o., nebudeme je sdělovat žádným třetím stranám a budeme s nimi nakládat dle platných předpisů.