Pomaturitní kurz pro čerstvé absolventy středních školJednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka je určen všem úspěšným maturantům, nicméně se jej mohou účastnit i ostatní uchazeči, jejichž jazyková úroveň odpovídá úrovní B2/úspěšného maturanta. Cílem tohoto jednoletého kurzu je připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English). Výuka začíná 1. týden v září 2018 a potrvá do konce června 2019. Organizace školního roku se řídí organizací školního roku pro střední školy. Celkový počet 20 hodin týdně bude rozdělen do 4 hodinových denních bloků v dopoledních nebo odpoledních hodinách včetně přestávek, z nichž tři dny budou určeny gramatické a praktické části výuky s českým lektorem a dva konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Výhodou pro maturanty je, že budou vedeni ve statutu studenta, takže od nás obdrží potvrzení pro sociální úřad a pojišťovnu, aby za ně mohly nadále hradit zdravotní a sociální pojištění. Pro studenty, kteří chtějí studovat anglický jazyk na vysoké škole, je tento kurz velmi přínosný, jelikož jeho úroveň splňuje požadavky přijímacích řízení oboru anglický jazyk ať už na pedagogických či filozofických fakultách. Kurzovné je 12 000 Kč na pololetí s tím, že student se zavazuje k docházce po celý školní rok 2018/2019. Minimální počet studujících je 12. Podmínky docházky a řád bude každému studentu předložen písemně spolu s potvrzením pro sociální úřad. 1. úplata je splatná do 15.09.2018 a 2. úplata je splatná do 30.11.2018. Smlouvou se student zavazuje ke školní docházce po celý šk. rok 2018/2019. Každý student obdrží pololetní a konečné osvědčení. O termínu zkoušek a místě konání budou studenti v průběhu školního roku informování. Ke studiu je také nutné zakoupit si učebnice, které budou zveřejněny během prázdnin na našich internetových stránkách. Do kurzu se přihlašujte přes www stránky v sekci "Přihláška ke studiu" a uveďte "jednoletý pomaturitní kurz". Další dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové pošty či telefonicky.

Do kurzu je nutné přihlásit se do 30.08.2018!

Všem maturantům a zájemcům o jednoletý pomarutní kurz garantujeme kvalitní výuku anglického jazyka vedenou profesionálními lektory v oboru s cílenou přípravou na Cambridskou zkoušku FCE.

Přihlašte se do kurzu ihned:Jméno, příjmení, titul


Adresa


Telefoní číslo


Váš E-Mail
JAZYK


STUPEŇ


Odkud jste se o nás dozvěděli:Vážení studenti,

touto elektronickou přihláškou se přihlašujete ke studiu Vámi vybraného světového jazyka a jeho úrovně ve šk. roce 2018/2019 v Jazykové škole VYVA. Před odesláním přihlášky se prosím pečlivě seznamte s podmínkami studia (sekce „podmínky studia“). Obratem obdržíte prostřednictvím e-mailové pošty naše potvrzení o zapsání. Nejpozději do 30.09.2018 pak obdržíte také prostřednictvím e-mailové pošty podrobné informace o zahájení kurzu a jeho rozvrhu, počtu studentů ve skupině, výukovém materiálu, místě konání a jménu lektora. Sledujte také tyto informace na těchto stránkách (sekce Vámi zvoleného jazyka). Kurzovné je nutné uhradit do 31.08.2018. V případě, že jste přihlášku podali po tomto termínu, je kurzovné nutné uhradit do 20.09.2018. V případě, že se nebudete moci výuky z jakýchkoliv důvodů účastnit, okamžitě nám tuto skutečnost oznamte, abychom mohli místo uvolnit dalším uchazečům. Výuka bude probíhat v proskleném komplexu kanceláří, 1. patro budovy č. 72, Masarykovo náměstí, Uherský Brod nebo na Základní škole, Mariánské náměstí Uherský Brod, kde se nachází patřičně vybavené učebny. Zahajovací hodiny proběhnou v týdnu od 1.10.2018.

Jakékoliv další informace, konzultace a poradenství je možné řešit přes e-mailovou poštu, telefonicky, nebo osobně v kancelářích jazykové školy. V červenci, srpnu a září budeme osobně v kancelářích v době úředních hodin.

Příslušné kurzovné uhraďte na účet jazykové školy č. 2900857965/2010, Fio banka, variabilní symbol: číslo faktury nebo číslo Vašeho telefonu.

Odesláním formuláře (stisknutím tlačítka "Odeslat" pod tímto textem) souhlasíte s podmínkami studia.