Lektoři

Lektoři JS VYVA:

Bc. Pavla Vystrčilová

Ředitelka JS Vyva

abs. FF, MU Brno, obor Anglická filologie a literatura

ředitelka jazykové školy

Jana Bartečková

anglický jazyk, španělský jazyk

státní zkouška z AJ, zkouška z ŠJ

výuka AJ a ŠJ, individuální výuka, výuka pro děti a pro dospělé

Mgr. Šárka Fialová

německý jazyk

abs. Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, obor český jazyk a německý jazyk

výuka kurzů pro děti

výuka kurzů pro dospělé

Mgr. Michaela Hromčíková

anglický jazyk

abs. PedFa a FF, Univerzita Palackého Olomouc, obor Anglický jazyk a základy společenských věd

výuka kurzů pro dospělé, výuka dětí předškolního věku

Mgr. Eva Karlíková

německý jazyk

abs. PedFa Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Německý jazyk a literatura.

individuální kurzy, kurzy pro dospělé a děti

Mgr. Melania Kijowska

anglický jazyk

abs. FF Univerzita v Polsku, obor Anglický jazyk a literatura

výuka ve společnostech, obchodní AJ

Mgr. Jana Krchňáčková

německý jazyk

abs. PedFa a Filozofické fakulty MU Brno, obor Německý jazyk

metodické i jazykové kurzy v ČR i v zahraničí

výuka kurzů ve společnostech

Mgr. Eva Kubišová

anglický jazyk

abs. PdF, 1. stupeň ZŠ s rozšířenou výukou anglického jazyka

výuka kurzů pro děti

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.

anglický jazyk

abs. Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor anglický jazyk a literatura pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, kvalifikovaný kektor vzdělávání dospělých

výuka kurzů pro dospělé, děti a indivinduální výuka

Mgr. Martina Kůdelová

anglický jazyk

abs. PdF Ostravské univerzity, cambridgská zkouška CAE

individuální výuka, specializovaná výuka ve společnostech

Barbora Macková

francouzský jazyk

abs. PdF Univerzita Hradec Králové, státní zkouška z FJ, studijní stáže a pobyty ve Francii

výuka kurzů pro dospělé a pro děti, individuální výuka

Mgr. Kristýna Mikulčíková

anglický jazyk

abs. PedFa, obor anglický jazyk pro střední školy

výuka kurzů pro děti a děti předškolního věku, výuka kurzů pro dospělé

 

Bc. Kateřina Obadalová

anglický jazyk

zkouška FCE

individuální výuka

Jiří Petřík

čínský jazyk, ruský jazyk

Miriam Prokopová

španělský jazyk

diplom o všeobecné státní jazykové zkoušce ze španělského jazyka

30 let praxe jako tlumočnice a lektorka španělského jazyka

členka Asociace učitelů španělského jazyka

výuka ve společnostech, výuka pro dospělé a pro děti

Mgr. Zuzana Rosenfeldová

anglický jazyk

abs. PedFa Univerzity Palackého Olomouc, obor Anglický jazyk pro SŠ

individuální výuka, výuka kurzů, výuka dětí, výuka ve společnostech

Mgr. Pavla Svitáková

německý jazyk

abs. PedFa Masarykovy univerzity Brno, obor Německý jazyk a literatura pro SŠ

individuální výuka, výuka kurzů, výuka ve společnostech

 

Mgr. František Špaček

anglický jazyk

abs. FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Anglický jazyk a literatura

individuální výuka, výuka ve společnostech, obchodní AJ

Ing. Zuzana Švidrnochová

anglický jazyk, francouzský jazyk

Mezinárodní certifikát z francouzštiny DELF (Alliance Francaise).

Obchodní francouzština (Alliance Francaise).

Šárka Urubčíková

anglický jazyk

výuka na úrovni rodilého mluvčího

desetiletý pobyt v anglicky mluvicích zemích

Mgr. Michala Vaculínová

anglický jazyk

abs. FF Ostravská univerzita v Ostravě, obor Anglický jazyk a literatura a ZSV pro SŠ

výuka AJ pro děti a pro dospělé

Bc. Barbora Vlčková

anglický jazyk

abs. FF Ostravská univerzita v Ostravě, obor Anglický jazyka a literatura

výuka AJ ve společnostech

Ivona Watkins

anglický jazyk

dlouhodobý pobyt ve Spojeném království

anglický certifikát CPE2 (C2 – nejvyšší možný stupeň znalosti)

Mgr. Monika Zimčíková

anglický jazyk

abs. FF Univerzity Palackého v Olomouci, obor Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

výuka AJ ve společnostech a individuální výuka

rodilí mluvčí JS VYVA:

Joel Bros

francouzský jazyk

výuka všech jazykových úrovní A1-C2

 

David Catto

anglický jazyk

abs. PedFa ve Velké Británii

výuka pokročilých studentů, konverzace, příprava na zkoušky

Elena Guryčová

ruský jazyk

abs. Speciální peadodgiky a ruské logopedie (Moskva)

 

Ciro Marino

italský jazyk

Tereza Morales-Hanzelková

anglický a španělský jazyk

abs. vysoké školy San Andres La Paz – Bolívie

individuální výuka

Todd Thibedeau

anglický jazyk

certifikát lektorské způsobilosti, C2

výuka konverzace, výuka kurzu FCE

 
 

Matt Gammon

anglický jazyk

rodilý mluvčí, C2

certifikát lektorské způsobilosti, výuka kurzů ve společnostech