Podmínky studia

Podmínky přihlášky ke studiu a studium jazyků ve šk. roce 2023/2024

 1. K řádnému přihlášení do vybraného jazykového kurzu je zapotřebí vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek Jazykového studia VYVA (dále jen JŠ VYVA) www.studiovyva.cz, nebo písemnou přihlášku v kancelářích JŠ VYVA, anebo je také možné přihlásit se prostřednictvím e-mailu jsvyva@gmail.com nebo studiovyva@gmail.com.
 2. Po přijetí přihlášky obdržíte prostřednictvím e-mailu od ředitelky JŠ VYVA potvrzení o zaevidování Vaší přihlášky a výzvu k úhradě kurzovného v příslušné výši na bankovní účet JŠ VYVA č. 2900857965/2010, Fio banka (v.s. číslo Vašeho telefonu). V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.
 3. Nejpozději v posledním týdnu v měsíci září budete prostřednictvím e-mailu informováni o podrobnostech vybraného kurzu (počet studentů ve skupině, upřesnění zahájení,…).
 4. Kurzy ve školním roce 2023/2024 začínají v týdnu od 2.10.2023.
 5. Na stránkách www.studiovyva.cz sledujte během měsíce srpna a září upřesnění rozvrhu a dalších důležitých informací Vašeho vybraného kurzu.
 6. Kurzovné je vratné v případě, že se kurz neotevře s ohledem na nedostatek studentů ve skupině.
 7. Kurzovné je splatné k 30.9.2023.
 8. V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.
 9. Kurzovné je vratné pouze s ohledem na následující:
  1. vážné zdravotní problémy
  2.  změna trvalého bydliště (od vzdálenosti více než 50 km)
 10. JŠ VYVA garantuje výuku jazyků se zkušenými vyučujícími, pečlivě zvolenými studijními materiály, a dále se zajištěním poslechových materiálů ve vyučovaném jazyce, dále využití PC. V případě Vaší nespokojenosti, je JŠ VYVA okamžitě ochotná jednat a odstranit případné nedostatky.
 11. V kurzovném není zahrnuta cena za učebnice.
 12. Osobní údaje z přihlášek zpracováváme na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, článku 6, odstavce 1, pododstavce b, právního titulu plnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Údaje potřebujeme a využijeme pouze k Vašemu zápisu do jazykového kurzu Jazykové školy VYVA, spol. s r.o., nebudeme je sdělovat žádným třetím stranám a budeme s nimi nakládat dle platných předpisů.