Podmínky studia

Podmínky přihlášky ke studiu a studium jazyků ve šk. roce 2020/2021

 1. K řádnému přihlášení do vybraného jazykového kurzu je zapotřebí vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek Jazykového studia VYVA (dále jen JŠ VYVA) www.studiovyva.cz, nebo písemnou přihlášku v kancelářích JŠ VYVA, anebo je také možné přihlásit se prostřednictvím e-mailu jsvyva@gmail.com nebo studiovyva@gmail.com.

 2. Po přijetí přihlášky obdržíte prostřednictvím e-mailu od ředitelky JŠ VYVA potvrzení o zaevidování Vaší přihlášky a výzvu k úhradě kurzovného v příslušné výši na bankovní účet JŠ VYVA č. 2900857965/2010, Fio banka (v.s. číslo Vašeho telefonu). V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.

 3. Nejpozději v posledním týdnu v měsíci září budete prostřednictvím e-mailu informováni o podrobnostech vybraného kurzu (počet studentů ve skupině, upřesnění zahájení,…).

 4. Kurzy ve školním roce 2020/2021 začínají v týdnu od 5.10.2020.

 5. Na stránkách www.studiovyva.cz sledujte během měsíce srpna a září upřesnění rozvrhu a dalších důležitých informací Vašeho vybraného kurzu.

 6. Kurzovné je vratné v případě, že se kurz neotevře s ohledem na nedostatek studentů ve skupině.

 7. Pro přihlášky podané k 1.9.2020 je kurzovné splatné k 15.9.2020.

 8. Pro přihlášky podané po 1.9.2020 je kurzovné splatné k 30.9.2020.

 9. V případě neuhrazení kurzovného je přihláška uchazeče zrušena a JŠ VYVA místo ve vybraném kurzu negarantuje.

 10. Kurzovné je vratné pouze s ohledem na následující:
       
  1. vážné zdravotní problémy
  2.  změna trvalého bydliště (od vzdálenosti více než 50 km)

 11. JŠ VYVA garantuje výuku jazyků se zkušenými vyučujícími, pečlivě zvolenými studijními materiály, a dále se zajištěním poslechových materiálů ve vyučovaném jazyce, dále využití PC. V případě Vaší nespokojenosti, je JŠ VYVA okamžitě ochotná jednat a odstranit případné nedostatky.

 12. V kurzovném není zahrnuta cena za učebnice.

 13. Osobní údaje z přihlášek zpracováváme na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, článku 6, odstavce 1, pododstavce b, právního titulu plnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Údaje potřebujeme a využijeme pouze k Vašemu zápisu do jazykového kurzu Jazykové školy VYVA, spol. s r.o., nebudeme je sdělovat žádným třetím stranám a budeme s nimi nakládat dle platných předpisů.