po maturitě

Pomaturitní kurz pro čerstvé absolventy středních škol

 

 

Jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka je určen všem úspěšným maturantům, nicméně se jej mohou účastnit i ostatní uchazeči, jejichž jazyková úroveň odpovídá úrovní B2/úspěšného maturanta. Cílem tohoto jednoletého kurzu je připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English). Výuka začíná 1. týden v září 2022 a potrvá do konce června 2023. Organizace školního roku se řídí organizací školního roku pro střední školy. Celkový počet 20 hodin týdně bude rozdělen do 4 hodinových denních bloků v dopoledních nebo odpoledních hodinách včetně přestávek, z nichž tři dny budou určeny gramatické a praktické části výuky s českým lektorem a dva konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Výhodou pro maturanty je, že budou vedeni ve statutu studenta, takže od nás obdrží potvrzení pro sociální úřad a pojišťovnu, aby za ně mohly nadále hradit zdravotní a sociální pojištění. Pro studenty, kteří chtějí studovat anglický jazyk na vysoké škole, je tento kurz velmi přínosný, jelikož jeho úroveň splňuje požadavky přijímacích řízení oboru anglický jazyk ať už na pedagogických či filozofických fakultách. Kurzovné je 12 000 Kč na pololetí s tím, že student se zavazuje k docházce po celý školní rok 2022/2023. Minimální počet studujících je 12. Podmínky docházky a řád bude každému studentu předložen písemně spolu s potvrzením pro sociální úřad. 1. úplata je splatná do 15.09.2022 a 2. úplata je splatná do 30.11.2022. Smlouvou se student zavazuje ke školní docházce po celý šk. rok 2022/2023. Každý student obdrží pololetní a konečné osvědčení. O termínu zkoušek a místě konání budou studenti v průběhu školního roku informování. Ke studiu je také nutné zakoupit si učebnice, které budou zveřejněny během prázdnin na našich internetových stránkách. Do kurzu se přihlašujte přes www stránky v sekci „Přihláška ke studiu“ a uveďte „jednoletý pomaturitní kurz“. Další dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové pošty či telefonicky. 

 

Do kurzu je nutné přihlásit se do 30.08.2022! 

 

Všem maturantům a zájemcům o jednoletý pomarutní kurz garantujeme kvalitní výuku anglického jazyka vedenou profesionálními lektory v oboru s cílenou přípravou na Cambridskou zkoušku FCE.

 

Vybrali jste svůj kurz? Odešlete svou přihlášku ještě teď!